Veri Aktarımında Not Alanının Aktarılması Sağlandı