Toplu Bilgi Güncelleme Ekranına Yeni Alanlar Eklendi