Stok miktarı şu şekilde bulunur: Muhasebede stok miktarının bulunması aslında çok basittir. Bu amaçla izlenmesi gereken basamaklar şunlardır:
 • Öncelikle dönem başında alınan mal ile dönem içinde alınan mal toplanır.
 • Daha sonra satılan malın maliyeti yukarıda bulunan toplam tutardan çıkarılır.
 • Elde edilen sonuç stok miktarını belirler.
Stok kodu tanımı şöyledir: Stok kodu terimini basitçe tanımlamak gerekirse; firmanın kendi e-ticaret sitesine eklemek istediği ürünleri arasında karışma olmaması ve stok takibini kolay yapabilmek için her bir ürüne tanımlanan özel numara ya da kodlardır. Birim fiyat tanımı en basit anlatımıyla şöyledir: Birim fiyat ise yapım, hizmet ve/ve yamal alımlarında kullanılan materyallerin her bir birimi için belirlenen fiyattır. Birimler metrekare, metreküp, adet, ton ya da kg. olabilir. Birim fiyat belirleme yetkisi devletin resmi kurumlarına verilmiştir. Bu yetkiye sahip kurumlar şunlardır:
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
 • İski Genel Müdürlüğü
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü
 • TEDAŞ Genel Müdürlüğü
 • Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
 • Türk Telekomünikasyon A.Ş.
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 • Milli Savunma Bakanlığı
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü

Stok Maliyeti Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

Stok maliyet hesaplama yöntemleri 3 ana grupta incelenir. Bahse konu gruplar şunlardır:
 • Fiili Maliyet Yöntemi ( Gerçek Maliyet Yöntemi)
Bu yöntemle hesaplama yapılır kenson alımda uygulanan indirim( iskonto) dikkate alınmadan hesaplaması yapılan son alış maliyetidir.
 • Ortalama Maliyet Yöntemi
  • Basit ortalama maliyeti
Bu yöntemde malın giriş birim fiyatları için aritmetik ortalama hesabı yapılır. Uygulamada çok tercih edilen bir yöntem değildir
 • Ağırlık ortalama maliyeti
Bu yöntemde birim fiyat alınan miktar ile çarpılır ve alım tutarları toplamı bulunur. Daha sonra alım tutarı alınan miktara bölünmesi ile ağırlıklı ortalama bulunmuş olur.
 • Yürüyen ağırlıklı ortalama maliyeti
Bu yöntemde yapılan hesaplamada yalnızca mal alım değil mal satışları da maliyet hesaplaması içinde incelenir.
 • İtibari Maliyet Yöntemi
  • FİFO ( İlk giren ilk çıkar)
  • LİFO ( Son giren ilk çıkar)
Bir işletmenin hayati unsurlarından biri olan stok takibini online ön muhasebe programı DİA ile yapmak çok kolay! Sizler de her on kişiden dokuzunun memnun kaldığı DİA'yı hemen 30 gün boyunca ücretsiz deneyin!

Stok Maliyet Hesaplama Yöntemi Kuralları Nelerdir?

Stok maliyeti hesaplama yöntemi kuralları şunlardır:
 • Negatif envanter, maliyet hesaplamasında dikkate alınmaz.
 • Mamul ya da yarı mamul stok maliyet hesabı üretim reçetesinin uygulanması esnasında yapılır. Eğer yarı mamullerin firmaya gelişi dış alım ile gerçekleşiyorsa, üretim girişleri sırasında alım belgelerinin kayda alınarak maliyet hesabına dahil edilmesi gerekir.
 • Maliyet hesaplaması yapmak isteyen firma stok ve envanter giriş kayıtlarını düzenli olarak yapabilmelidir. Bu aşamada olabilecek ihmaller son hesaplamada ciddi yanlışlar ortaya çıkmasına yol açabilir.

İLGİLİ BLOK YAZILAR