Muhasebe Raporları Neden Önemlidir?

muhasebe-raporu-nedir-nasil-hazirlanmalidir
Kategori: Blog Duyurular Etiketler: Yorumlar: 0 0

 • Muhasebe raporları, işletmenizin mali durumunu gösterir.
 • Nakit akışı tabloları, kar ve zarar tabloları ve bilançolar en popüler muhasebe raporları türleri arasındadır.
 • Muhasebe raporları, şirket liderlerinin yanı sıra dış muhasebeciler, borç verenler ve sigorta sağlayıcıları tarafından kullanılır.
 • Bu makale, muhasebe raporlarının ne olduğu ve ne için kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen işletme sahipleri içindir.

İşletmenizin mali durumunu anlamak için doğru kayıtlar tutmanız çok önemlidir. İhtiyacınız olduğunda sağlam, anlaşılması kolay muhasebe raporlarına sahip olmak, işletmenizin mevcut mali durumunu her zaman bilmenizi sağlamak için iyi bir adımdır. En iyi muhasebe yazılımı düzinelerce rapor üretir, bu nedenle hangilerine çok dikkat etmeniz gerektiğini bilmek önemlidir.

Muhasebe raporları nelerdir?

Muhasebe raporları, bir işletmenin finansal sağlığını gösteren ifadelerdir. Bazı raporlar, bir şirketin zaman içindeki operasyonlarının sonuçlarını gösterir; diğerleri belirli bir andaki bir şirketin finansal durumunun anlık görüntüsünü ortaya çıkarır.

Muhasebe raporlarının yaygın örnekleri arasında bilançolar, kar ve zarar tabloları, serbest nakit akışı tabloları ve öz sermaye tabloları yer alır. Alacak hesaplarının yaşlandırılması gibi daha özel raporların yanı sıra konsolide kazanç tabloları (birden fazla departmanı veya bölümü olan şirketler için) vardır. Ancak tüm bu raporların amacı aynı: bir işletmenin mevcut mali durumunu yansıtmak.

Bu muhasebe raporları, şirket stratejisine rehberlik etmek ve karar vermeyi kolaylaştırmak için bir şirketin üst yönetimi tarafından düzenli olarak hazırlanır. Genel kabul görmüş muhasebe standartlarına göre hazırlanan raporlar, hissedarlara, borç verenlere veya sigortacılara çeşitli amaçlarla sunulmak için de kullanılabilir.

Bu raporlar normalde vergi beyannamelerinde kullanılmaz, ancak uygun şekilde kullanıldığında, küçük işletme sahiplerinin herhangi bir zamanda potansiyel vergi yükümlülüklerini anlamalarına kesinlikle yardımcı olabilirler.

Editörün notu: İşletmeniz için doğru muhasebe yazılımını mı arıyorsunuz? Satıcı ortaklarımızın ihtiyaçlarınız hakkında sizinle iletişim kurması için aşağıdaki anketi doldurun.

Muhasebe raporları neden önemlidir?

Çoğu kullanım için, muhasebe raporlarını düşündüğümüzde, hemen vergileri düşünürüz. Ve elbette, bir şirketin mali durumunu incelerken vergiler her zaman dikkate alınır. Ancak bu raporlar çok daha etkilidir ve başka amaçlar için çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır. En önemlisi, bu raporlar bir şirket içindeki yönetim tarafından bir işletmenin çeşitli bölümlerinde neler olup bittiğine dair fikir edinmek ve işletmenin işleyişi hakkında kararlar almak için kullanılır – nasıl gelir elde edilir ve kârlar büyütülür.

Muhasebe raporlarının özellikle önemli olduğu diğer bazı durumlar şunlardır:

 • İş değerlemesi yapmak
 • Küçük işletme kredisi için ön yeterlilik kazanma
 • İşletme sigortası türlerinin ve teminat gereksinimlerinin belirlenmesi

Daha büyük şirketler için muhasebe raporları, şirketin mali durumunu hissedarlara sunmak için de önemlidir, böylece şirket içinde neler olduğunu bilirler. Bu raporlar, bir şirketin mali durumu ve son operasyonlarının sonuçları hakkında önemli bilgiler sağlar.

Muhasebe raporu türleri

Bir şirketin finansal durumunun çeşitli yönlerini yansıtmak için kullanılan birçok farklı muhasebe raporu türü vardır. Ancak, çoğu küçük işletme tarafından kullanılan dört veya beş temel muhasebe raporu türü vardır. Bunların tümü, çoğu küçük işletme muhasebe yazılım paketinde mevcuttur:

 • Bilanço. Bir şirketin bilançosu, varlıklarının, yükümlülüklerinin ve özkaynaklarının belirli bir zaman noktasındaki anlık görüntüsüdür. Açıklama, esasen şirketin varlıklarının, borçlarının ve net değerinin bir listesidir ve her biri kategoriye göre ayrılır (örneğin, uzun vadeli ve kısa vadeli borçlar).
 • Kar ve zarar tablosu (P&L). Bir P&L beyanı, bir şirketin belirli bir süre boyunca kategoriye göre gelir ve giderlerini gösterir. Bir işletmenin en güçlü ve en zayıf alanlarını göstermek için kullanılır ve ayrıca değişimi ölçmek için bir şirketin son performansını önceki yıllardaki aynı dönemle karşılaştırmak için kullanılır.
 • Serbest nakit akışı tablosu. Bu rapor, alacaklılara ödemek veya yatırımcılara temettü ödemek için ne kadar nakit bulunduğunu gösterir. Bu tutarı belirlemek için toplam satış gelirini alıp maliyetlerinizi ve işletme giderlerinizi çıkarırsınız. Bu beyan, şirketin işletmeye devam etmek için gerekli olmayan nakit akışını yönetmesine yardımcı olur.
 • Öz sermaye tablosu. Bir öz sermaye beyanı, bir şirketin net defter değerini, hissedarlara yatırımlarının kağıt üzerinde tam olarak ne kadar değerli olduğunu (şirket tasfiye edilecekse) göstermek için çeşitli kategorilere ayırır.
 • Alacak hesaplarının yaşlanması. Faturalandıran şirketler, alacaklarının ne kadar süredir ödenmemiş olduğunu göstermek için alacak hesaplarının yaşlandırmasını kullanır. Bazıları, ödenmemiş borçların ne kadar süredir ödenmemiş olduğunu göstermek için borç hesaplarının yaşlandırmasını da kullansa da, çoğu işletme için borçlu olduğunuz parayı hesaba katmanız daha önemlidir. Borçlarınız, vadesi geçmiş olsa bile bilançonun yükümlülükler bölümünde görünür.

Biliyor muydunuz?: Birden fazla muhasebe raporu türü mevcut olsa da, dikkat etmek istediğiniz üç önemli rapor bilanço, kar ve zarar tablosu ve serbest nakit akışı tablosudur.

Bu temel raporlara ek olarak, bireysel işletmelerin koşullarını ve sahiplerinin ve yöneticilerinin tercihlerini karşılamak için ayarlanmış daha birçok başka ve her birinin daha birçok permütasyonu vardır.

Birçok yönetici de özel raporlar oluşturur. Bu sürümler, yönetimin en yakından takip etmek istediği iş alanlarına odaklanabilir veya son sonuçları geçen yılın aynı dönemine ait sonuçlarla karşılaştırabilir.

Muhasebe raporunu nasıl hazırlıyorsunuz?

Bir muhasebe raporu hazırlama süreci genellikle rapora, işletmenin büyüklüğüne ve kapsamına, rapora dahil etmek istediğiniz ayrıntı miktarına ve karşılaştırılan zaman dilimlerine bağlıdır. Genellikle süreç, belirli bir süre için belirli hesapların toplamını içerir.

Modern muhasebe yazılımı çoğu muhasebe raporunu otomatik olarak oluşturabilir, bu nedenle bunları oluşturma süreci yalnızca kullandığınız muhasebe yazılımına göre değişir. İşte bazı popüler raporlar ve içerdikleri şeyler:

 • Bilanço. Tüm şirket varlıklarının (nakit ve nakit benzerleri, envanter, ekipman, mülk vb.) değerini toplayın ve tüm borçları (ödenmemiş krediler, ödenmemiş faturalar) çıkarın. Geriye kalanları (özsermaye) uygun kategorilere (özsermaye, şerefiye, vb.)
 • P&L. Bir önceki ay, üç aylık dönem, yıl vb. (istediğiniz aralıkta) üzerinden kategoriye göre geliri toplayın ve ardından aynı zaman çerçevesinde giderleri (kategoriye göre) çıkarın.
 • Öz sermaye tablosu. Toplam öz sermayeyi hesaplayın (toplam varlıklar ve toplam yükümlülükler arasındaki farkla ölçülür), ardından toplamı ilgili hesaplara ayırın – katkı sermayesi, net gelir, dağıtılmamış kârlar, temettüler vb.

Oluşturmak istediğiniz diğer raporlar için bu işlem tekrarlanabilir. Dahası, çoğu muhasebe yazılımı, şirket yönetimi için en anlayışlı raporları oluşturmak için genellikle raporları özelleştirme – tarihleri ​​seçme ve hangi hesapların dahil edileceğine/hariç tutulacağına karar verme – seçeneği sunar.

Muhasebe raporları nasıl kullanılır?

Muhasebe raporları, ağırlıklı olarak bir işletmenin üst düzey yöneticileri tarafından finansal durumları değerlendirmek ve sonuçları ölçmek için kullanılır. Daha da önemlisi, bir şirketin genel stratejisi hakkında kararlar almak için çeşitli raporlardan toplanan bilgiler kullanılır.

Örneğin, bir işletmenin hangi bölümlerinin büyüdüğünü veya küçüldüğünü görmek için işletme sonuçlarını önceki dönemlerle karşılaştırmak için bir P&L beyanı kullanılabilir. Bilanço, bir şirketin ne kadar likit olduğunu, işi büyütmek için yatırım için ne kadar nakit bulunduğunu gösterir. Bu beyanları gözden geçirmek, yöneticilerin gelirleri artırmak, maliyetleri azaltmak ve geliri en üst düzeye çıkarmak için şirket kaynaklarına nereye ve nasıl yatırım yapacaklarını belirlemelerine yardımcı olabilir.

Muhasebe raporlarına bakan sadece yöneticiler değildir. Finansal tablolara başka kimlerin ve neden baktığına dair birkaç örnek:

 • Muhasebeciler. Bir şirketin muhasebecileri, belirli vergi stratejilerinin avantajlı olup olmadığına veya potansiyel bir satış için bir işletmeye değer verirken karar vermek için raporları inceleyebilir. Bazen bu raporlar, bir işletmenin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bağlı olarak düzenleyiciler tarafından istenebilir.
 • Borç verenler. Bankalar ve diğer borç verenler, bir kredi için uygun olup olmadığına karar vermek için bir şirketin mali durumunu değerlendirir. Bankaların, kredi başvurusunun bir parçası olarak doldurulması gereken kendi formları ve raporları vardır, ancak şirket muhasebe raporları, bir işletmenin uygun olup olmadığına dair bir ön gösterge sağlayabilir.
 • Sigortacılar. Sigortacılar, bir işletmenin ne tür sigortalara ihtiyaç duyabileceğini ve yeterli korumayı sağlamak için ne kadar teminat gerekebileceğini belirlemek için şirket finansallarına bakabilir.
 • Hissedarlar. Mevcut ve potansiyel yatırımcılar, şirketin değerini ve gelecekteki beklentilerini değerlendirmek için genellikle şirket muhasebe raporlarını gözden geçirir. Bu raporlar son derece kapsamlı olabilir, ancak aynı zamanda genellikle özetlenir.

Bunlar, finansal raporları özelleştirebilmenin neden önemli olduğunu gösteren varsayımsal durumlardan birkaçıdır ‒ bunlar, hissedarlar, borç verenler, muhasebeciler ve bunları gözden geçirebilecek diğer kişiler için daha iyi bilgiler sağlamanıza yardımcı olur.

Anahtar çıkarım: Strateji belirlemeye yardımcı olmak için kullanılmasına ek olarak, muhasebe raporları vergi, borç verme ve sigorta amaçları için kullanılabilir.

Muhasebe yazılımı raporları

Neyse ki, her türden muhasebe raporu, kullanıma hazır muhasebe yazılım paketlerinin çoğu kullanılarak kolayca oluşturulabilir ve bu raporlar, işletmenizde neler olduğuna dair en güncel (denetlenmemiş olsa da) bilgiler sağlamak için sürekli olarak güncellenebilir. ve şirketin mali durumu.

Şirketinizin mali durumunu takip etmeye yardımcı olması için muhasebe yazılımına yatırım yapacaksanız, bu raporları kolayca oluşturabileceğinden emin olmalısınız. Kontrol etmeniz gereken bazı yaygın seçenekler şunlardır:

 • Zaman dilimlerini ayarlama ve sonuçları önceki yıllardaki aynı dönemle karşılaştırma yeteneği
 • Bireysel hesapları veya satır öğelerini özel olarak dahil etme veya hariç tutma seçeneği
 • Belirli hesaplarda veya kategorilerde atipik sonuçları açıklayan notlar ekleme yeteneği
 • Sizin için en önemli olan bilgileri gösteren kendi şablonunuz üzerinde kendi özel raporlarınızı oluşturmanın bir yolu

Bu özellikler, şirketinizin mali durumunu incelemek ve küçük işletmenizin yönetimi hakkında en bilinçli kararları vermek için size muazzam bir esneklik sağlayacaktır.

DEMO TALEP FORMU

  Dia StandartDia EnterpriseDia MobilDİA E-TicaretDİA HoReCaÖdüyo Online
  Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini Okumak İçin Tıklayınız....

    Uzak Masa Üstü Bağlantınız Yoksa İndirin!

  Bu gönderiyi paylaş


  Trafiğimizi analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. View more
  Kabul