İrsaliye Tasarımına Gerçek Ve Fiili Stok Miktarı Alanı Eklendi