E-İrsaliye Nedir, Kimler Kullanmalıdır?

E-İrsaliye Nedir, Kimler Kullanmalıdır?

E-İrsaliye Nedir Kimler Kullanmalıdır

İrsaliye, bir malın satışı ile satıcı tarafından düzenlenen, üzerinde bir malın satış fiyatını gösteren bir belgedir. Bu belgeler mal veya ürün, hizmet satışının tamamlanmasından sonra verilmektedir. Fatura şeklinde düzenlenen belgelerde satışı gerçekleştiren işletmelerin bilgilerinin olması zorunlu hale gelmiştir. Bu bilgilerin eksik olması halinde irsaliye belgesi geçerli olmaz. İrsaliye’nin fatura özelliğini devam ettirebilmesi için bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.. İrsaliye belgesinin fatura niteliğini kazanması için satışı yapan firma bilgilerinin, satılan ürünün adedi, tutarı, hangi tarihte satıldığı gibi açıklayıcı bilgilerin olması gerekmektedir.

E-İrsaliye Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı GİB tarafından 17 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’e göre başlatılan, E-Dönüşüm uygulaması ile yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

Artık dijital ortamdan; gönderme, alma, yanıtlama, saklama, görüntüleme, düzenleme gibi işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır.

E-İrsaliye Ne Zaman ve Nasıl Düzenlenmeli?

E-irsaliye malı sevk etmeden önce düzenlenmeli ve düzenlenen bu E-İrsaliye’nin GİB sistemi üzerinden alıcısına iletilmelidir.

E-İrsaliye çıktısı alınırken herhangi bir kağıda basılmış bir adet örneği ıslak imzalı olmak koşuluyla sevkiyat sırasında araçta bulunmalıdır. Ancak sevkiyat tamamlandıktan sonra bu kağıt nüshanın saklanmasına gerek yoktur.

E-İrsaliye Kimler Kullanmalıdır?

  • E-İrsaliye uygulamasına geçmek isteğe bağlı olup, isteğe bağlı olarak uygulamaya dahil olmak isteyenler sadece alıcı E-İrsaliye mükellefi ise birbirlerine E-İrsaliye gönderip alabilirler.
  • E-Fatura sistemine kayıtlı olan ve kullananlar
  • Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, E-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan mükellefler
  • 1.1.2018 tarihinden itibaren ise Şahıs ve Sermaye firmaları gönüllü olarak e-irsaliye sistemine geçiş yapabilirler.

E-İrsaliye Uygulaması Başvuru Koşulları Nelerdir, Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvuru usul ve esasları için internet sitemizde (www.efatura.gov.tr) e-İrsaliye Başvuru Kılavuzu bulunmaktadır. İlgili kılavuzda yer alan açıklamalara göre başvuru yapabilirsiniz.

E-Fatura uygulamasını halihazırda özel entegrasyon yöntemi kullanmakta olan mükelleflerden, E-İrsaliye uygulamasına dahil olmak isteyen mükellefler, GİB tarafından E-İrsaliye özel entegratörlük izni alan özel entegratörlerden biri ile anlaşarak uygulamaya katılabilirler. Böylece mükelleflerin GİB tarafından herhangi bir bildirimde bulunmasına gerek bulunmamaktadır. DİA GİB’in özel entegratörü olarak kullanıcılarının hesaplarını elektronik ortamda hızlıca tanımlayabilmektedir.

E-İrsaliye Kullanımı Zorunlu Mu?

E-İrsaliye Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulama isteğe bağlı kullanılacaktır. 01.07.2019 tarihi itibariyle zorunluluk gelmesi taslak halindedir.

E-İrsaliye Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

  • E-İrsaliye kullanarak, verilerinizi 10 yıl boyunca elektronik ortamda saklayabilir bu sayede arşivleme masraflarından kurtulabilirsiniz.
  • Kağıt irsaliye basımı yerine e-irsaliye kullanarak, onaylama, kargolama gibi süreçlerde zaman, para ve iş gücü tasarrufu sağlayarak maliyetlerinizi en aza indirebilirsiniz.
  • E-İrsaliye ile alıcıya anında bilgi ulaşır ve kabul, iade, iptal süreçlerinizi hızlıca anlaşma sağlayabilirsiniz.
/ Blog Duyurular / Etiketler :