E-Defter Saklama Zorunluluğu Nedir?

e-defter-saklama-zorunlulugu-nedir-1024x536
Kategori: Blog Duyurular Etiketler: Yorumlar: 0 0

E-Defter, E-Dönüşüm uygulamaları ile birlikte gelen hizmetlerden biridir. Daha hızlı ve düzenli bir denetim sağlamak, kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içerecek şekilde elektronik imzalı veya mali mühür ile onaylanarak elektronik olarak tutma zorunluluğu daha önceden bildirilmişti.

Elektronik ortamda tutulacak defterlerin virüs, siber saldırısı vb. saldırılara karşı vergi güvenliğini sağlamak amacıyla ikincil kopyalarının gizliliği ve güvenliği sağlanmış şekilde saklamacı kuruluşlar aracılığıyla saklanması zorunluluğu yakın bir zamanda ayrıca getirilmiştir.

E-Defter Kullanma Zorunluluğu olan mükellefler ve geçiş yapılması gereken tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

yeni-vergi-usul-kanunu-509-nolu-tebligi

E-Defter uygulamasına isteğe bağlı geçmek isteyenler dışında, e-fatura kullanıcısı olmayan şahıs firmaları ve tüzel firmalar da geçiş yapabilirler. E-Deftere zorunlu geçiş yapacak firmalar sene başında, isteyerek geçiş yapmak isteyen firmalar ise dönem içerisinde e-defter uygulamasına geçiş yapabilirler.

E-Defter Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Tebliğ 

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan usul ve esaslara göre elektronik ortamda oluşturulan defterlerle ilgili maddeler şunlardır:

  • Elektronik defter yazılımlarında ilk onaydan sonra gerçekleştirilen güncellemelerinde test ve onay işlemine tabi olması,
  • Elektronik defter uygulamasında elektronik defterler oluşturuluncaya kadar ki süreçte muhasebe kayıtlarının tebliğde öngörülen belgelerle tevsik olunması gerektiği,
  • Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin muvafakatnameleri ile Başkanlıktan izin alan e-fatura özel entegratörlerinin mali mühürleri ile de imzalanabilmesi,
  • Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin sistemlerinde oluşabilecek elektronik vb. diğer teknik sorunlar, mücbir sebepler nedeniyle zayi olması halinde defter kayıtlarına sonradan ulaşılabilmesini sağlamak üzere gizlilik ve güvenlik esasları da dikkate alınarak, defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlıktan izin alan saklamacı kuruluşlarda da 01.07.2019 tarihinden itibaren ayrıca saklanması zorunluluğunun getirilmesi,
  • Mücbir sebepler vb. teknik sebeplerle defter ve belgelerin zayi olması halinde izlenmesi gereken usul ve esasların açıklığa kavuşturulması kararlaştırılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mevzuatlarını detaylı incelemek için tıklayabilirsiniz.

DİA Bulut Teknolojisi ile E-Dönüşüm Sürecine Adım Atın!

DİA, GİB’in (Gelir İdaresi Başkanlığı) E-Defter Hizmeti veren uyumlu programlar listesinde yer almaktadır. DİA E-Defter hizmeti ile elektronik defter ve beratlarınızı GİB’in (Gelir İdaresi Başkanlığı) belirlediği format ve standartlara uygun şekilde oluşturabilir, platform bağımsız özelliği sayesinde DİA Muhasebe Yönetim Sisteminiz ile entegre kullanabilirsiniz.

E-Defter’lerin asıl ilk kopyalarının mükellef tarafından saklanması, ikincil kopyalarının da GİB E-Defter Saklama Sistemi’ne yüklenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. GİB E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayınız.

Bu gönderiyi paylaş


Trafiğimizi analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. View more
Kabul