Defter Beyan Sistemi Gelir/Gider Fişlerine Faaliyet Kodu Eklendi