Blog Duyurular

Son duyurulara göz atın!

Amortisman Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Amortisman Nedir, Nasıl Hesaplanır? Amortisman, maddi bir varlığın maliyetini tahmini ömür süresi üzerinden tahsis etmeye yarayan bir muhasebe yöntemidir. Amortisman; duran bir varlığın aşınma, yıpranma ya da eskime payını ölçer. Varlıkların amortismana tabi tutulması, varlıkların kullanımda olduğu her yıl maliyetlerinin bir kısmı giderken şirketlerin bu varlıklardan gelir elde etmelerini sağlar. Eğer...

E-Defter Saklama Nedir, Nasıl Yapılır?

e-Defter Saklama Nedir, Nasıl Yapılır? e-Dönüşüm uygulamalarından biri olan e-Defter uygulaması hakkında kullanıcılarının bilmesi gereken önemli konulardan biri e-Defter saklama hizmetidir. Dijital ortamda saklanan bu verilerin kaybolma ya da  herhangi bir sebeple zarar görme ihtimalinden dolayı GİB tarafından saklanan tek nüshasının yanında saklayıcı kuruluşlara da ikinci nüshasının saklanması ayrıcalığı tanınır. Peki,...

Depo Yönetimi Nedir?

5 Adımda Başarılı Depo Yönetimi Nasıl Yapılır? Neden depolarız? Bir işletmenin temel ihtiyaçları başta olmak üzere üretim veya müşteri istekleri gereği sürekli olarak bir tedarik ihtiyacı doğar. Bu ürünlerin depolanması ise hem süreci verimli bir şekilde yönetmeyi sağlayacak hem de ihtiyaç duyulması halinde o ürüne ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Ayrıca maliyetlerin düşürülmesi konusunda...

Yeni Girişimciler için altın değerinde 13 tavsiye

Girişimcilik en basit ve yalın tabiriyle “insanların işini kendi kurup yönetmesidir” olarak tanımlayabiliriz. Fakat girişimcilik hakkında birden fazla tanım olduğunun da altını çizelim. Son zamanların popüler kavramların biriside girişimciliktir. İş dünyasına hızlı bir adımlarla giriş yapmış bu kavram, artık sürekli olarak karşımıza çıkar olmuştur. Aynı zamanda da devlet ekonomisine katkısından dolayı girişimciler devlet tarafından da çeşitli projelerle desteklenir olmuştur. Günümüzde...

Stok Yönetimi Nasıl Yapılır?

Stok Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır? Stok, firmaların üretim sürecinde ihtiyaç duydukları ve üretime doğrudan ya da dolaylı olarak etki eden hammadde, yan mamul, yarı mamul, ticari mal, artık ve hurda gibi ekonomik değere sahip varlıkları tanımlar. Firmalar, çeşitli nedenlerle stok tutarlar ve birçok sektörde bu durum bir zorunluluk olarak yer...

E-Fatura 2021 Yılında Kimler İçin Zorunlu

Ülkemizde 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-Fatura; veri format ve standardı GİB tarafından belirlenen, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği bir faturada yer alması gereken bilgileri içeren , satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin GİB üzerinden gerçekleştirildiği...

Trafiğimizi analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. View more
Kabul