< Tüm Konular
Yazdır

Üretime Bağlı Fişlerin Muhasebeleştirilmesi

Fire Fişlerinin Muhasebe Bağlantı Kodlarının Oluşturulması

Muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.

————————/————————–

620 Satılan Mamul Maliyeti

150 İlk Madde ve Malzeme

———————/—————————-

620 Satılan Mamulün Muhasebe  Bağlantı Kodunun Oluşturulması

150 İlk Madde ve Malzemenin Muhasebe Bağlantı Kodunun Oluşturulması

Hammaddenin Üretime Sevki

Muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.

————————–/——————————

710  Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

150 İlk Madde ve Malzeme

————————–/——————————-

710 Direk İlk Madde ve Malzeme Giderlerinin Muhasebe Bağlantı Kodlarının Oluşturulması

150 İlk Madde ve Malzeme  Giderleri  Muhasebe Bağlantı Kodlarının Oluşturulması

Yarı Mamulün Mamule Dönüşmesi

Muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.

————————-/————————-

152 Mamul

 151 Yarı Mamuller

———————–/—————————–

152 Mamul Muhasebe Bağlantı Kodlarının Oluşturulması

151 Yarı Mamuller Muhasebe Bağlantı Kodlarının Oluşturulması

Yarı Mamullere Ücret, Amortisman ve Genel Üretim Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi

Muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.

—————————/—————————-

711 Direk İlk Madde ve Mlz. Yansıtma Hes.

721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı

731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

151 Yarı Mamuller

————————–/——————————

 711 Direk İlk Madde ve Mlz. Yansıtma Hesabının Muhasebe Bağlantı Kodlarının Oluşturulması

721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabının Muhasebe Bağlantı Kodlarının Oluşturulması

731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabının Muhasebe Bağlantı Kodlarının Oluşturulması

Not: Alının hizmet üretilen mamullere dağıtılması sonucunda oluşan, +maliyet fişlerindeki, hizmetten gelen rakamın muhasebe bağlantı kodu, alınan hizmet kısmından yapılmaktadır.

151 Yarı Mamuller Muhasebe Bağlantı Kodlarının Oluşturulması

Not: Hizmet Maliyet Dağıtımı sonucu oluşan+,maliyet fişlerinde, yarı mamulün bağlantı kodu, mal alım bağlantısından yapılmaktadır

710/720/730 Hesaplarının 711/721/731 Hesaplara Yansıtılması

Yansıtmalar dönem sonunda, yansıtma fişleri bölümünden yapılmaktadır. Muhasebe fişi aşağıdaki gibidir.

—————————————–/——————————————-

711 Direk İlk Madde ve Mlz.Giderleri Yansıtma Hes.

721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hes.

731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hes.

710 Direkt İlk Madde ve Mlz.Gid.

720 Direkt İşçilik Giderleri

730 Genel Üretim Giderleri

—————————————-/———————————————

Önceki 5 Boyut (Özel Alan) Nasıl Kullanırım?
Sonraki Müstahsil Makbuzu