< Tüm Konular
Yazdır

Temlikli Satış Takibi

Kampanya kapsamında distribütörlerden gelen cihazların takibi aşağıdaki şekilde yapılabilir:

  • Telpa’dan (Telpa’nın DİA’daki Normal Cari Hesabı üzerinden) X1, X2, X3 IMEI numaralı 3 adet Samsung telefon kampanya kapsamında DM’ye faturalandırılır.
  • X1, X2, X3 kampanyalı olarak gönderilmesine rağmen alt bayiler tarafından Temlikli veya Normal olarak satılabilir.
  • DM (Dağıtım Merkezi), X1 ve X2 IMEI’li cihazları alt bayi’ye faturalandırır. (Alt Bayinin DİA’daki Normal Cari Hesabı kullanılmalıdır.)
  • Alt bayi, X1 IMEI’li cihazı Ahmet Uğur adlı müşteriye temlikli olarak satış yapsın. Satış faturasında “Bu bedel XXX İletişim Hizmetleri (Avea gibi) tarafından ödenmiştir” şeklinde bir ibare yer alır. Satış sonrası alt bayi evrağı operatöre online olarak iletir, DM’ye de evraklarını teslim eder.
  • DM, X1 IMEI li cihazın temlikli olarak satıldığını seri numarası kartı üzerinden Temlik Tarihi alanını girerek takip edebilir.
  • Operatöre gelen temlikli alt bayi satışına istinaden, Telpa (Telpa’nın DİA’daki Temlikli Satış Cari Hesabı üzerinden) tarafından DM’ye X4 IMEI li yeni bir cihaz faturalandırılır.
  • DM, Telpa’dan gelen faturada yer alan “Alt Bayinin temlikli satışına karşılıktır.” notuna istinaden bu cihazı Alt bayinin Temlikli Cari Hesabına faturalandırır.
  • Bu fatura bedelinin de Telpa tarafından ödendiğini bildirmek amacı ile Telpa DİA Temlikli Satış Cari Hesabı ile Alt Bayi DİA Temlikli Satış Cari Hesabı arasında bir Virman Cari Hesap Fişi girecektir.
  • DİA Cari Kart Listesinde Temlikli Satış Cari Hesapları bayilere göre filtrelendiğinde hangi alt bayinin ne kadarlık hesabının Distribütör ile virman yapılacağı takip edilebilir.
  • Bu bir öneridir. DM’ler farklı şekilde takip edebilirler.
Sonraki Sanal Kontör Takibi