Personel Yönetimi

07252 Nolu SGK Teşvikine İlişkin Düzenleme

4447 sayılı Kanunun  geçici 23 üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların iş yerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi...

Pandemi Covid19 Ücretsiz İzin Xml Hazırlama

Bilindiği üzere, 22.04.2020 tarihinde Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 Üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar çerçevesinde, ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için bu işçilere ilişkin aylık bildirimlerin“https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın3’üne...

Kısa Çalışma ve Bordro Hesaplama

DİA Personel Modülünde Kısa Çalışma Hesaplama ve Ücret Bordrosu 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2.maddesinde “Zorlayıcı sebeplerle kısa  çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24  üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40’ıncı maddesinde  öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” hükmü yer almaktadır.4857 sayılı İş Kanununun 40.maddesinde...

Nafaka/İcra Takibi

Nafaka  : Bir kimsenin geçindirmekle, bakıp gözetmekle yükümlü bulunduğu kimseye ya da kimselere, mahkeme kararıyla verdiği aylık. İcra        : Borçlunun alacaklıya ödemekle ya da alacaklı için yerine getirmekle, yapmakla yükümlü bulunduğu bir şeyi ödememesi, yapmaması durumunda, alacaklının başvurduğu adli kuruluş ve kuruluşun yaptığı görev. Personellere ait nafaka ve icra takibi için,...

Personel Yıllık İzin

Personellere ait yıllık izin planlaması yapılırken, ilk yapmamız gereken personel modülünün içerisinde yer alan izin gruplarından, yıllık izin sürelerini belirtmektir. İzin türleri ekranından, izin türlerinin tanımlanması gerekmektedir. İzin türleri tanımlandıktan sonra personellerin yıllık ücret izin hak edişlerinin tanımlanması gerekmektedir. İzin planlamaları yapılmakta olup, personellerin hangi süreler içerisinde yıllık izin kullanacakları sistem içerisinden takip...

Toplu Puantaj

Personel puantajları ay ay oluşturulur. Puantaj listesinde ay ay veya tüm aylara ait puantajlar filtrelenebilir. Belirtilen personel grubu (filtrelenen) için puantaj bilgilerinin hızlı şekilde hazırlanmasını sağlar. Puantaj işlemi iki şekilde yapılabilmektedir. Tek tek personeller seçilerek yapılacağı gibi tüm personeller için tek seferde yapılabilir. Puantaj kaydedildiğinde bordro otomatik sistem tarafından hesaplanır ve...

Puantajda Fazla Mesailer

DİA Personel modülünde, fazla mesailerin hesaplatılması için, Personel Parametreleri<per3000> ayarları yapılmış olmalıdır. Parametre ekranına fazla mesai çarpanları girilmelidir. Parametre ekranında istenirse [F5 Sistemden Parametreleri Al] denilerek ön değerler DİA uygulamasına alınabilir. Fazla mesailer gün, saat, tutar(net/brüt> olarak değişik durumlara göre hesaplanabilmektedir. Sigorta gün sayısı parametrelerde belirtilen ay gün sayısından azsa sistem eksik gün nedeni girmeniz...

Personel Yıllık İzin Takibi

Bir yıldan fazla süre çalışan personeller ücretli izin hak ederler. İşveren bu izni personel istemese bile kullandırmak mecburiyetindedir. Yasalarda personellerin çalışma sürelerine göre en az kullanabilecekleri ücretli izin limitleri tanımlanmıştır. İzin Planlama; Personelin ücretli ve ücretsiz olarak kullandıkları ve kullanacakları izinleri takip edebilmemize olanak sağlar. Resmi tatil belirtilmişse, bordroya aktarırken mevcut ayda...

Personel Kıdem ve İhbar Hesaplama

Bir personel kartına ait kıdem ve ihbar tazminatı hesaplatabilmemiz için öncelikle ilgili personel kartımızın “Çalışmıyor” durumunda olması gerekmektedir. “Çalışıyor” durumunda bir personel için hesaplamayı günün tarihini çıkış tarihi olarak kabul edilecek şekilde hesaplayacaktır. Sonrasında “Personel Parametreleri” ekranından kıdem ve ihbar tazminatı için parametreler tanımlanır, [F5 Sistemden Parametreleri Al] ve [F2 Kaydet] derseniz, en güncel halleri ile parametreleriniz otomatik olarak DİA tarafından...

Personel Bordrolarının Muhasebeleşmesi

DİA Muhasebe modülünde, personel için yapılan aylık bordroların muhasebeleşmesi yöntemi iki farklı yöntemle yapılabilir: İlk yöntem, Personel Puantaj Listesi <per2000> ekranı üzerinden her biri için, birebir muhasebeleştirme işlemi yapılabilir.İkinci yöntem, Toplu Muhasebeleştirme <muh2210> üzerinden , “Fiş Türü” seçeneklerinden “Personel Bordroları” seçimi ile ilgili ay için tüm bordrolar muhasebeleştirilebilir. Personel bordrolarının muhasebeleşmesi için, Muhasebe Bağlantı Kodları <muh2000> ekranı üzerinden, [F4 Ekle] –> Personel Bordrosu Bağlantı...

Trafiğimizi analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. View more
Kabul