< Tüm Konular
Yazdır

Stok Verilen Fiyat Farklarının Muhasebeleştirilmesi

Firma tarafından,  ürün satılan müşteriye, satış yapıldıktan sonra birim fiyatının yanlış fatura edildiğinin tespiti vb. durumlarda, satışı yapılan müşteriye düzenlediği faturadır. Verilen Fiyat Farkının muhasebe bağlantı kodunu oluşturmak için; Muhasebe Bağlantı Kodları ekranında yer alan F4 Ekle butonuna bastıktan sonra Stok Bağlantı Kodları içerisinde Verilen Fiyat Farkı seçilmektedir.

stok-verilen-fiyat-farkının-muhasebelesmesi-1

Açılan ekranda Verilen Fiyat Farklarının, hangi hesaba atılacağı Muhasebe Bağlantı Kodu alanına yazılmalıdır.

stok-verilen-fiyat-farkının-muhasebelesmesi-2
Önceki Damga Vergisi Beyannamesi Hazırlanması
Sonraki Satılan Malın Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi