< Tüm Konular
Yazdır

Stok Alınan Fiyat Farkı Muhasebeleşmesi

Satın alınan stokların,  yanlış fatura edilmesi vb. sebeplerden ötürü ürünün satın alındığı firma tarafından düzenlenen faturadır.  Alınan fiyat farklarının, muhasebe bağlantı kodunu oluşturmak için; Muhasebe bağlantı kodları ekranında, F4 Ekle butonuna basarak “Stok Bağlantı Kodları” alanında yer alan alınan fiyat farkının seçilmesi gerekmektedir.

alis-fiyat-farki-muhasebelestirilmesi-1

Açılan ekranda alınan fiyat farklarının, hangi hesaba atılacağı muhasebe bağlantı kodu alanına yazılmalıdır.

alis-fiyat-farki-muhasebelestirilmesi-2
Önceki Mal Alım İadelerinin Muhasebeleştirilmesi
Sonraki Personel Bordrolarının Muhasebeleştirilmesi