Rapor Tasarım Örnekleri

Kategoriler

Rapor Tasarım Örnekleri

Buradasınız:
 • Bazı firmaların personel girişinde polise verilmesi gereken evrak ile ilgili <per9035a>Personel Çalışma Belgesi raporu üzerinden tasarladığımız örnek aşağıdaki gibidir.
 • Bazı firmaların 3 bölümden oluşan fatura tasarım örneği aşağıdaki gibidir.
 • Bazı firmaların kullanmış olduğu, irsaliye ile birlikte gönderilmesi gereken taşıma evrağı örneği aşağıdaki gibidir.
 • Personel Yıllık Ücretli İzinlerde kullanılacak Yıllık Ücretli İzin Defteri <per1070A> raporu üzerinden tasarladığımız örnek aşağıdaki gibidir.
 • Satış faturalarında Nakli Yekûn (Devreden Toplam) fatura tasarım örneği aşağıdaki gibidir.

Örnek Tasarımlar;

 • 3 Bölmeli Yatay Fatura Tasarımı
 • 3lü Fatura Tasarımı
 • Per9035a Personel Çalışma Raporu Verilerin Doldurulmuş Hali
 • Per9035a Personel Çalışma Raporu
 • Taşıma Evrağı Örneği
 • YıllıkÜcretliİzinCetveli
 • Nakli Yekün Fatura Tasarımı