< Tüm Konular
Yazdır

Rapor Tasarım Örnekleri

Bazı firmaların personel girişinde polise verilmesi gereken evrak ile ilgili <per9035a>Personel Çalışma Belgesi raporu üzerinden tasarladığımız örnek aşağıdaki gibidir.

Bazı firmaların 3 bölümden oluşan fatura tasarım örneği aşağıdaki gibidir.

Bazı firmaların kullanmış olduğu, irsaliye ile birlikte gönderilmesi gereken taşıma evrağı örneği aşağıdaki gibidir.

Personel Yıllık Ücretli İzinlerde kullanılacak Yıllık Ücretli İzin Defteri <per1070A> raporu üzerinden tasarladığımız örnek aşağıdaki gibidir.

Satış faturalarında Nakli Yekûn (Devreden Toplam) fatura tasarım örneği aşağıdaki gibidir.

Örnek Tasarımlar;

  • 3 Bölmeli Yatay Fatura Tasarımı
  • 3lü Fatura Tasarımı
  • Per9035a Personel Çalışma Raporu Verilerin Doldurulmuş Hali
  • Per9035a Personel Çalışma Raporu
  • Taşıma Evrağı Örneği
  • YıllıkÜcretliİzinCetveli
  • Nakli Yekün Fatura Tasarımı
Önceki Mac İstemci Kurulumu
Sonraki Raporlarda Model Alan Kullanımı