Poliçe Giderlerinin Takibi ve Muhasebeleştirilmesi

Kategoriler

Poliçe Giderlerinin Takibi ve Muhasebeleştirilmesi

Buradasınız:

İşletmelerin aktifinde kayıtlı bulunan ve işletme faaliyetlerinde kullanılan taşıtların kasko sigortası, trafik sigorta, yangın.. gibi sigorta poliçelerinin hesaplanması ve muhasebe kayıtlarının düzenlenmesini DİA üzerinden takip edebilmek mümkündür.

İşletmelerde yangın, trafik veya kasko poliçeleri yıllık olarak düzenlenmektedir. Poliçelerdeki başlangıç ve bitiş tarihleri muhasebe kayıtlarının yapılması açısından önemli bir konudur, çünkü giderler gerçekleştikçe muhasebeleşecektir. Bu gibi durumda poliçeler 365 gün üzerinden aylık olarak gidere dönüştürülebilmektedir. Bu işlemi işletmeler ister aylık olarak isterse geçici vergi dönemlerinde 3 aylık muhasebe kayıtları düzenleyebilirler.

DİA Üzerinden İzlenecek Adımlar

Poliçe girişlerini yapabilmek için öncelikle dönemlik olarak Hizmet Kartları açılır. Kartları açarken dönemlik olacağından dolayı yıl içerisinde ki ayları 4 çeyrek olarak ayarlayıp aşağıdaki gibi açabiliriz. Kart açıklamasında belirtilen gün sayısı ise poliçe hesaplarken kolaylık sağlaması amaçlıdır.

Hizmet kartlarını Alınan türünde ve Kdv’ler sıfır olarak açılmalıdır. Burada açılan hizmet kartı kodu isteğe göre tıpkı hesap planı mantığı ile aynı kod ile tanımlaması sağlanabilir.

Her bir kartın arkasına Hizmet Kartı listesi F12 Diğer butonunda bulunan muhasebe kodları ile ilgili muhasebe hesabı bağlantısı sağlanılır.

Sigorta poliçe kaydı girişini sağlamak için fatura listesinden alınan hizmet faturası türü seçilir. Alınan hizmet faturasında 365 güne denk gelecek şekilde ilgili ay ile birlikte hizmet kartları seçilir. Yıl içinde gidere dönüştürülmeyen poliçe giderleri bir sonraki dönemde muhasebeye gider olarak aktarılacaktır. Örneğin; Aşağıdaki poliçe kaydının girişini sağlayalım. Burada 1000 TL’lik poliçede 1000 TL/365 gün şeklinde hesaplayıp günlük poliçe bedeli 2,739 TL olan tutarı kartlara dağıtırken her kartın gün bilgisine dikkat edilerek dağıtılır. 2 Nisan 2018 tarihinde poliçe imzalanmış ve 1 Nisan 2019 yılında bitiyor ise bu durumda 2019 yılına sarkan poliçe süresindeki giderini 2018 yılında değil de 2019 yılında göstereceğiz. Yukarıda belirtiğimiz gibi dönemsellik gereği gider hangi yıla ait ise o yılda gidere dönüştürülecektir.

Poliçenin Başlangıç Tarihi02 / 04 /2018
Poliçenin Bitiş Tarihi01/ 04 / 2019
Poliçe Bedeli1,000 TL
Poliçenin Ödeme ŞekliBedeli sonradan Ödenecektir.

İlgili hizmet faturası fatura listesi F12 butonundan muhasebeleştirilir. Burada hizmet kartı arkasındaki bağlantı ve cari kartı arkasındaki muhasebe bağlantıları çalışmaktadır.

3 aylık dönemde yansıtmalar için ise yansıtma hesapları listesinden aşağıdaki gibi tanımlanır.

Mizan listesinden rapor alınarak kontrol sağlanılabilir.

Nisan ayına ait sigorta gideri direkt masraf olarak gösterildiğinden 246,58 TL 770 Genel Yönetim Giderlerinde takip edilmiştir. Haziran 2018 ile Aralık 2018 tarihleri arasındaki 3. Ve 4. Döneme ait 504,1 TL sonraki aylarda gidere dönüşeceğinden geçici olarak 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında takip edilmiştir. 2019 yılına sarkan 249,32 TL ise sonraki döneme ait olduğundan 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabında takip edilmiştir.