< Tüm Konular
Yazdır

Personel Bordrolarının Muhasebeleştirilmesi

Personel bordroları, departmanlarına göre farklı muhasebe hesaplarında izlenebilir.Departmanlarına göre muhasebe kodları farklı olacak ise personel kartlarında, özel kodları departmana göre açılmalıdır. Açılan özel kodlar personelin departmanına göre, personelin kartından seçilmelidir.

personel-bordrolarinin-muhasebelesmesi-1
personel-bordrolarinin-muhasebelesmesi-2

Personel muhasebe bağlantısını oluşturmak için ilk adım aşağıdaki gibidir.

personel-bordrolarinin-muhasebelesmesi-3

Genel yönetim departmanında çalışan personellerin, bordro muhasebeleştirmesi aşağıdaki gibidir.

—————————————/————————————

770.01 Brüt Ücretler

770.02 Toplam İşveren SGK

770.03 İşsizlik İşveren Payı

136.01 Mahsup Edilecek A.G.İ

360.01 Gelir Vergisi

360.02 Damga Vergisi

361.01 Toplam İşveren + İşçi SGK

361.01 Toplam İşçi + İşveren İşsizlik

335.01 Personele Borçlar

————————————-/————————————-

Yukarıda yer alan personel bordrolarının bağlantı kodu aşağıdaki gibidir.

personel-bordrolarinin-muhasebelesmesi-4

Satış ve Pazarlama departmanında çalışan personellerin, bordro muhasebeleştirmesi aşağıdaki gibidir.

—————————————/————————————

760.01 Brüt Ücretler

760.02 Toplam İşveren SGK

760.03 İşsizlik İşveren Payı

136.01 Mahsup Edilecek A.G.İ

360.01 Gelir Vergisi

360.02 Damga Vergisi

361.01 Toplam İşveren + İşçi SGK

361.01 Toplam İşçi + İşveren İşsizlik

335.01 Personele Borçlar

————————————-/————————————-

Yukarıda yer alan personel bordrolarının bağlantı kodu aşağıdaki gibidir.

personel-bordrolarinin-muhasebelesmesi-5

Not: Mahsup Edilecek A.G.İ. 136 hesabından takip edileceği gibi firmaların isteklerine göre 360 Gelir Vergisi hesabının borç kısmına da kaydedilmektedir.

Muhtasar beyannamesinde, asgari ücretle çalışan personeller ayrı olarak belirtilmektedir. Bu aşama da ise asgari ücretle çalışan personellerin bordrolarında muhasebe hesap kodlarını ayrı olarak getirilebilir.  Bunun için personel kartlarının içerisinde yer alan, grup kodlarını kullanmaktayız. Asgari ücretli personellerin kartlarında, açmış olduğumuz grup kodunun seçilmesi gerekmektedir.

personel-bordrolarinin-muhasebelesmesi-6
personel-bordrolarinin-muhasebelesmesi-7

Muhasebe kaydı ve bağlantı kodu aşağıdaki gibidir.

—————————————/————————————

770.01 A.G.İ. Brüt Ücreter

770.02 A.G.İ Toplam İşveren SGK

770.03 A.G.İ. İşsizlik İşveren Payı

136.01 Mahsup Edilecek A.G.İ

360.01 A.G.İ. Gelir Vergisi

360.02 A.G.İ. Damga Vergisi

361.01 Toplam İşveren + İşçi SGK

361.01 Toplam İşçi + İşveren İşsizlik

335.01 Personele Borçlar

————————————-/————————————-

personel-bordrolarinin-muhasebelesmesi-8

Not: Eğer bir firmada hem asgari ücretle hem de diğer ücretli çalışan var ise muhtasar beyannamesinde, ayrıştırılması için personel kartlarındaki grup kodlarında, hem asgari ücretli hem de diğer ücretli çalışanlar diye kod açıp, ilgili personellerde seçilmesi ve personel muhasebe bağlantı kodlarında, bu kodlara göre ayrı ayrı bağlantıların açılması gerekmektedir.

Önceki Stok Alınan Fiyat Farkı Muhasebeleşmesi
Sonraki Kıdem ve İhbar Tazminatlarını Muhasebeleştirme