< Tüm Konular
Yazdır

Pandemi Covid19 Ücretsiz İzin Xml Hazırlama

Bilindiği üzere, 22.04.2020 tarihinde Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 Üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar çerçevesinde, ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için bu işçilere ilişkin aylık bildirimlerin
https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın
3’üne kadar işverenlerce girilmesi gerekmektedir.
SGK işveren uygulama sistemine xml olarak veri yüklenebilmesi için DİA içerisinde yapılması gereken adımlar;
Puantaj ücretsiz izinli çalışılmayan gün sayısı var ise ve eksik gün nedeni girilerek personellere ait puantajlar ilgili ay için hesaplanarak kayıt edilir.

pandemi-covid19-ucretsiz-izin-xml-hazirlama-1

Ücretsiz İzinli Çalışan Bildirgesi (PER9038A) Raporu için puantaj hazırlanan ay , şube seçimi ve eksik gün nedeni seçilerek önce ekran seçimi ile bilgilerinizi kontrol ettikten sonra
parametre ekranına geri dönerek Diğer butonunda bulunan XML Hazırla seçeneği kullanılarak xml dosya hazırlanarak kayıt edilir.

pandemi-covid19-ucretsiz-izin-xml-hazirlama-2
pandemi-covid19-ucretsiz-izin-xml-hazirlama-3

Personel Listesi [PER1000] ekranına girilerek ‘SGK Isv.Uyg. Bağlan’ kutucuğuna tıklanıp https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi bağlanabilirsiniz. SGK İşveren Uygulama ekranına
şifre bilgilerinizin gelebilmesi için firma kartında bulunan şube tanımlarına SGK bağlantı şifre girişlerinizi yapabilirsiniz.


Bağlantı kurulunca İşveren sekmesinde bulunan COVID 19 ücretsiz izin işveren xml giriş butonu işaretlenip DİA’dan oluşturulan xml seçilerek yükleme sonrasında verilerinizi kontrol edebilirsiniz.

pandemi-covid19-ucretsiz-izin-xml-hazirlama-4
pandemi-covid19-ucretsiz-izin-xml-hazirlama-5
pandemi-covid19-ucretsiz-izin-xml-hazirlama-6
Önceki 07252 Nolu SGK Teşvikine İlişkin Düzenleme
Sonraki Kısa Çalışma ve Bordro Hesaplama