< Tüm Konular
Yazdır

Ondalık Hane Sayısı Artış

Miktar Ondalık hane sayısını sistem parametre ekranından sis.01.01 parametresinden, Parasal Alan ondalık hane sayısını sistem parametre ekranından sis.01.02 parametresinden, Liste Ondalık hane sayısını sistem parametre ekranından sis.01.03 parametresinden, Döviz Kur Hassasiyet ondalık hanesini sistem parametre ekranından sis.01.04 parametresinden değiştirilmektedir.

Önceki DİA SMTP Yapılandırması
Sonraki Sanal Santral Entegrasyonu