< Tüm Konular
Yazdır

Malzeme Giriş Fişlerinin Muhasebeleştirilmesi

Malzeme giriş fişlerinin muhasebeleştirilmesi için, Muhasebe Bağlantı Kodları ekranından, F4 Ekle butonuna bastıktan  sonra stok bağlantıların içerisinde yer alan, Malzeme Giriş Fişlerinin seçilmesi gerekmektedir.  Malzeme Giriş Fişlerindeki ; Depo Fişi (Transfer), Üretimden Giriş Fişi,  Sarf Fişi, Fire Fişi, Devir, Sayım Eksiği Fişi, Sayım Fazlası Fişi, Sair Giriş, Sair Çıkış, Maliyet+ Fişi, Maliyet- Fişlerinde muhasebe kaydının yapılacağı Borç Bakiyesinin bağlantısını içermekte olup, Alacak Bakiyeleri Malzeme Fişleri Karşılık Hesapları bağlantı alanından yapılmaktadır.

malzeme-giris-fislerinin-muhasebelesmesi-1

Depo Fişi (Transfer): Depolar arası transferlerin yapıldığı fiştir. Muhasebe bağlantısı için; Muhasebe Bağlantı Kodları ekranından F4 Ekle butonuna basıldıktan sonra Malzeme Giriş Fişleri seçilmektedir. Açılan ekranda “İşlem Türü” alanından Depo Fişi (Transfer) seçilmektedir.

malzeme-giris-fislerinin-muhasebelesmesi-2

Depo Fişi (Transfer) nin muhasebe kaydındaki Borç Bakiyesinin yukarı da yer alan Muhasebe Bağlantı Kodu ekranından gelmesi sağlanmaktadır.

malzeme-giris-fislerinin-muhasebelesmesi-3

Depo Fişi (Transfer) nin muhasebe kaydındaki Alacak Bakiyesinin yukarı da yer alan Muhasebe Bağlantı Kodu ekranından gelmesi sağlanmaktadır.

Not: Malzeme Giriş Fişlerindeki diğer, Üretimden Giriş Fişi,  Sarf Fişi, Fire Fişi, Devir, Sayım Eksiği Fişi, Sayım Fazlası Fişi, Sair Giriş, Sair Çıkış, Maliyet+ Fişi, Maliyet- Fişlerinin bağlantı kodları da yukarı yer alan örnekteki gibi oluşturulabilmektedir.

Önceki Mal Satış Faturalarının Muhasebeleştirilmesi
Sonraki Mal Alım Faturalarının Muhasebeleştirilmesi