< Tüm Konular
Yazdır

Fiyat Farkı Muhasebeleşmesi

Fiyat farkları; Ürün/Hizmet iadeleri, Alım/Satış işlemlerinin iptali, Matrahta olan fiyat farklılıkları ve diğer sebeplerden kaynaklı düzenlenebilir.Fiyat farklı faturalarından kaynaklı KDV mahsup edilmesi ve borç/alacak değerlerinin iadesi için ilgili dönem içinde düzenlenmelidir.Farklı senaryolara bağlı olarak işlemlerin muhasebeleşmesi de farklılık göstermektedir.

1. Senaryo (PS-Perakende Satış Faturası -> AFF- Alınan Fiyat Farkı Faturası):

Bu senaryoya göre; İşletmemizin yapmış olduğu bir Toptan veya Perakende Satış Faturasına istinaden, alıcı işlemin iadesi için karşılığında işletmemize Alınan Fiyat Farkı Faturası kesti.

Satış Faturası Muhasebeleşmesi (PS)600 Alacak
391 Alacak
-__________________________________
120 Borç
Fiyat Farkı Muhasebeleşmesi (AFF)610 Borç (Satıştan İadeler)
191 Borç (İlave Edilecek KDV)
-__________________________________
120 Borç

AFF Muhasebe Fiş Kaydı

Not1: Örnek fiş, Muhasebe Bağlantı Kodları listesinden ” Alınan Fiyat Farkı (11)” ve “Kdv Alınan Fiyat Farkı (75)” isimli bağlantılar kurularak otomatik yaptırılmıştır.Öncesinde cari kartların muhasebe kodları belirlenmiş olmalıdır.Not2: Verilen Fiyat Farkı Faturası düzenlenirken, ilgili faturanın satırında bulunan “Bağlı Fatura Kalemi” belirlenerek, malın maliyeti farklarında (+/-) etkileyeceği şekilde hesaplanabilir.

2. Senaryo (PS-Perakende Satış Faturası -> VFF- Verilen Fiyat Farkı Faturası):

Bu senaryoya göre ; İşletmemizin yapmış olduğu bir Toptan veya Perakende Satış Faturasına istinaden eksik kesilen ürün / hizmet bedelleri için tekrar alıcı firmaya düzenlenen Verilen Fiyat Farkı Faturası kesildi.

Satış Faturası Muhasebeleşmesi (PS)600 Alacak
391 Alacak
-__________________________________
120 Borç
Fiyat Farkı Muhasebeleşmesi (VFF)602 veya 600 Alacak
391 Alacak (Hesaplanan KDV)
-__________________________________
120 Borç

Not1:2.Senaryoda normal satış faturası kesmiş gibi matrah ve KDV artar, isteyen işletme hesap planında 602 yerine 600 de kullanabilir.

Not2: Örnek fiş, Muhasebe Bağlantı Kodları listesinden “Verilen Fiyat Farkı (12)” ve “Kdv Verilen Fiyat Farkı (76)” isimli bağlantılar kurularak otomatik yaptırılmıştır. Öncesinde cari kartların muhasebe kodları belirlenmiş olmalıdır.

Not3:Verilen Fiyat Farkı Faturası düzenlenirken, ilgili faturanın satırında bulunan “Bağlı Fatura Kalemi” belirlenerek, malın maliyeti farklarında (+/-) etkileyeceği şekilde hesaplanabilir.

3. Senaryo (MA- Mal Alım Faturası -> VFF- Verilen Fiyat Farkı Faturası):

Bu senaryoya göre ; İşletmemiz adına düzenlenen bir Mal Alım Faturasına istinaden, ürün / hizmet bedellerinde tespit edilen fazla tutarları, satıcı firmaya geri iade etmek için Verilen Fiyat Farkı Faturası kesildi.

Alım Faturası Muhasebeleşmesi(MA)153 Borç
191 Borç
-__________________________________
320 Alacak
Fiyat Farkı Muhasebeleşmesi (VFF)153 Alacak
391 Alacak (İlave Ed. KDV)
-__________________________________
320 Borç

Not:Verilen Fiyat Farkı Faturası düzenlenirken, ilgili faturanın satırında bulunan “Bağlı Fatura Kalemi” belirlenerek, malın maliyeti farklarında (+/-) etkileyeceği şekilde hesaplanabilir.

4. Senaryo (MA- Mal Alım Faturası -> AFF- Alınan Fiyat Farkı Faturası):

Bu senaryoya göre ; İşletmemiz adına düzenlenen bir Mal Alım Faturasına istinaden, ürün / hizmet bedellerinde satıcı tespit ettiği eksik tutarları, işletmemize bildirmek için Alınan Fiyat Farkı Faturası kesti.

Alım Faturası Muhasebeleşmesi(MA)153 Borç
191 Borç
-__________________________________
320 Alacak
Fiyat Farkı Muhasebeleşmesi (AFF)153 Borç
191 Borç (İndirilecek KDV)
-__________________________________
320 Alacak
Önceki Hızlı Fatura Girişi
Sonraki Excelden Banka Ekstre Aktarımı