< Tüm Konular
Yazdır

Firma Çeklerinin Muhasebeleştirilmesi

Kesilen çeklerin muhasebe bağlantı kodlarını oluşturabilmek için ; Banka Hesap Listesi ekranından ilgili bankanın üzerinde iken; F12 Muhasebe Kodları ekranında yer alan Kesin Çekler alanına muhasebe kodu girilmelidir.

Firmanın kesmiş olduğu çeklere istinaden muhasebe bağlantı kodlarının oluşturulmasıdır. Kesilen çeklere ilişkin örnek muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.

Önceki Banka Alacak Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi
Sonraki Amortismanların Muhasebeleştirilmesi