< Tüm Konular
Yazdır

Eksi Stok Önleme

Stok işlemleri sırasında stok miktarının eksiye düşmemesi istenmiyorsa Sistem Parametreleri <sis0100> ekranı açılarak hangi firma ayarı yapılacaksa Firma kısmından ilgili firma seçilir. Arama kısmına eksi yazılarak Stok Cari Fatura Modülü -> STOK-HİZMET -> Stok Eksi Miktar Kontrolü isimli parametre bulunur ve Değer sütunu hizasındaki seçeneklerden istenen davranış seçilir.

Önemli Not: Bu parametrenin İşlemi Durdur olması durumunda bile stoklar eskiye düşebilir. Örneğin stok miktarı 0 (sıfır) olan bir malzemenin bir giriş faturası silinirse bu durumda bu parametre olduğu halde stok miktarı eksiye düşmüş olur.

Önceki Müstahsil Makbuzu
Sonraki Karma Koli İşlemleri