< Tüm Konular
Yazdır

DİA Vade Analiz Raporları

Cari Vade Ekstre Raporu [SCF9014B]
Raporda amaç borçların, alacaklarla kapatılarak gecikmeleri ve bu gecikmelerden kaynaklanan vade farklarının hesaplanmasıdır. Hem müşteri için hem de kendi borçlarımız için bu rapor hazırlanabilmektedir.Rapor şu şekilde hazırlanmaktadır: Carinin tüm borçları ve alacakları alınarak vade tarihine göre eşleştirilir (fifo kapat). Vade tarihinde ödememe durumunda vade farkı oluşur ve erken ödeme ve geç ödeme faizi üzerinden vade farkı hesaplanır. Raporda her borç satırının altında eşleşen alacaklar görünmektedir.

 1. Fiş Tutarı: Fişin borç ya da alacak değeri
  Devir: Önceki kapama işleminden kalanı.
  Kapanan: Borcun ne kadarı kapatılabilir.
  Kalan: Devir – KapananValör (Kapanan) 
  Borç kalemindeki: Kapanan Adat / Kapanan Tutar
  Eşleme kalemindeki: Alacak Vade Tarihi – Borç Vade TarihiVade Farkı Vadesi: Borç Vade Tarihi + Valör (Kapanan)Vade Farkı (Kapanan): Kapatma hareketlerinden oluşan vade farkının toplamı buraya yazılır. Vade farkı aşağıdaki şekilde hesaplanır.
  Hesaplaması: Vade Farkı Tutarı = Kapanan Tutar * (Faiz Oranı / 100) / 30 * Valör GünVade Farkı (Referans Tarihli): Vade farkı vadesi ile referans tarihi arasında bir gün farkı vardır. Bu aradaki gün farkına da faiz işletmek istenebilir. Yani faizin de faizi alınmak istenebilir.
  Hesaplaması:  Vade Farkı (07.11.2014) = Vade Farkı (Kapanan) + Vade Farkı (Kapanan) * Faiz Oranı / 100 / 30 * Referans Adet GünValör (Kapanacak): Kapanmayan bakiye varsa ve vadesi geçmişse kalan miktara vade farkı hesaplanır. Hesaplaması: Referans Tarihi – Borç Vade TarihiVade Farkı (Kapanacak): Kalan Tutar * Faiz Oranı / 100 / 30 * Valör (Kapanacak)Alttaki Alanlar:
  Tanımlanan Vade (Kapandı): Kapanan hareketlere verilen vade (fiş tarihi ile vade arasındaki gün)
  Ortalama Valör (Kapandı): Kapatılan hareketlerdeki ortalama gecikme
  Tanımlanan Vade (Bekliyor): Bekleyen hareketlere verilen vade
  Ortalama Valör (Bekliyor): Bekleyen hareketlerdeki ortalama gecikme.
 2. Cari Vade Bakiye Raporu [SCF1100B]
  Raporda amaç toplu bir şekilde vade farklarını görüntüleyebilmek. Cari bakiye raporunun vade farklısı diye düşünülebilir. Borç işlemleri alacak işlemleri ile kapatılarak (fifo kapat) vade farkları hesaplanmaktadır. Cari vade ekstre raporuyla bu rapordaki değerler hesaplama mantığı aynı olduğu için tutması gerekiyor.

Kapanan
Valör: Kapatılan borçların gecikmesi
Kapanan Tutar: Toplam ne kadarlık bir bakiye kapatılmış.
Vade Farkı: Kapatılan tutar içerisinde geç yada erken ödeme yapılma durumunda oluşan vade farklarıVadesi Geçen
Valör: Ortalama gecikme
Bekleyen Bakiye: Vadesi geçen, henüz ödenmemiş bakiye
Vade Farkı: Vadesi geçen bakiyenin vade farkı tutarı
Toplam Vade Farkı: Kapanan vade farkı + vadesi geçen vade farkıVadesi Gelmeyen
Vade Gün: Vadesi gelmeyen bakiyenin ortalama vadesi
Tutar: Vadesi gelmeyen bakiye
Bakiye: Vadesi Geçen Bekleyen Bakiye + Vadesi Gelmeyen Tutara

Önceki Kasa Kur Farkı Fişi Hazırlama
Sonraki Cari Kur Farkı Fişi Hazırlama