Çek/Senet Tahsilinde Döviz Değerlemesi

Kategoriler

Çek/Senet Tahsilinde Döviz Değerlemesi

Buradasınız:

Farklı döviz türü ile çalıştığımız carilerden TL çek yada senet alındığında tahsil günündeki döviz karşılığına göre döviz farkı oluşabiliyor.
Bu durumlarda istenirse tahsilattan hemen sonra döviz farkı cari hesap fişi oluşturularak ilgili fark cari döviz bakiyesinde görüntülenebilmektedir.

Dia Üzerinden İzlenilecek Adımlar

Farklı döviz türü ile çalıştığımız carilerden (Cari Kart / Diğer sekmesinde yar alan döviz alanından döviz türü değiştirilebilmekte) TL çek yada senet almamız durumunda aşağıdaki gibi Tutar (Cari) ve Döviz (Cari) alanları çek/senet tarihini baz alarak ilgili döviz değerlemesini sağlamaktadır.

Tahsilat aşamasında ise o günkü kura göre döviz farkı oluşabilmektedir. Bu durumda tahsilattan hemen aşağıdaki gibi döviz cari alanında belirtilen tutara göre “Günlük kur üzerinden güncellenmesini ister misiniz ?” Sorusuna “Evet” denilerek ve sonrasında tahsilat fişini tamamladıktan sonra,

Karşılaşılacak bir diğer ekran olan Cari Hesap Fişi otomatik gelmektedir. Buradaki kur farkını o günkü tahsilat tarihine göre hesaplayıp, açıklamada da belirtildiği gibi ilgili çeke /senede ait döviz farkı fişini oluşturacaktır.

Cari listesi üzerinden gelmiş olduğumuz cari hareketini incelediğimizde ise, aşağıdaki gibi cari döviz bakiyesinde tutarların gösterimi sağlanmaktadır.