< Tüm Konular
Yazdır

31057 Sayılı Resmi Gazete Tevkifat Oranı Değişikliği

Resmi Gazetede 03.03.2020 Tarih 31057 Sayı ile yayımlanan 31 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ile ilk üç maddesinde belirtilen teslim tevkifat oranlarında değişiklik yapılmıştır.

01.04.2020 Tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Tevkifat oranı değişen teslimlerin listesi aşağıdadır. 

KAPSAMESKİ ORAN01.04.2020’DEN
İTİBAREN YENİ ORAN
Külçe Metal Teslimi5/107/10
Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi5/107/10
Hurda ve Atık Teslim5/107/10

Yapılan bu değişikler DİA ekranlarına 01.04.2020 itibari ile altta görüntüdeki  şekilde güncellenmiştir.

Güncelleme sonrası işlemler de sorun yaşamamak için DİA’ da tanımlı “Stok Malzeme Kartlarında” daha önce tanımlı olan tevkifat kodlarının silinerek, içerisinden tekrar seçilerek kaydedilmesi gerekmektedir.

Böylelikle yenilenen oranlar ile stokların çalışması sağlanabilir.

Önceki 7194 Sayılı Kanunla Yapılan Yeni Düzenleme
Sonraki DİA E-Mutabakat Uygulaması