Aylık Arşivler - Eylül 2021

Amortisman Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Amortisman Nedir, Nasıl Hesaplanır? Amortisman, maddi bir varlığın maliyetini tahmini ömür süresi üzerinden tahsis etmeye yarayan bir muhasebe yöntemidir. Amortisman; duran bir varlığın aşınma, yıpranma ya da eskime payını ölçer. Varlıkların amortismana tabi tutulması, varlıkların kullanımda olduğu her yıl maliyetlerinin bir kısmı giderken şirketlerin bu varlıklardan gelir elde etmelerini sağlar. Eğer...

E-Defter Saklama Nedir, Nasıl Yapılır?

e-Defter Saklama Nedir, Nasıl Yapılır? e-Dönüşüm uygulamalarından biri olan e-Defter uygulaması hakkında kullanıcılarının bilmesi gereken önemli konulardan biri e-Defter saklama hizmetidir. Dijital ortamda saklanan bu verilerin kaybolma ya da  herhangi bir sebeple zarar görme ihtimalinden dolayı GİB tarafından saklanan tek nüshasının yanında saklayıcı kuruluşlara da ikinci nüshasının saklanması ayrıcalığı tanınır. Peki,...

Depo Yönetimi Nedir?

5 Adımda Başarılı Depo Yönetimi Nasıl Yapılır? Neden depolarız? Bir işletmenin temel ihtiyaçları başta olmak üzere üretim veya müşteri istekleri gereği sürekli olarak bir tedarik ihtiyacı doğar. Bu ürünlerin depolanması ise hem süreci verimli bir şekilde yönetmeyi sağlayacak hem de ihtiyaç duyulması halinde o ürüne ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Ayrıca maliyetlerin düşürülmesi konusunda...

Yeni Girişimciler için altın değerinde 13 tavsiye

Girişimcilik en basit ve yalın tabiriyle “insanların işini kendi kurup yönetmesidir” olarak tanımlayabiliriz. Fakat girişimcilik hakkında birden fazla tanım olduğunun da altını çizelim. Son zamanların popüler kavramların biriside girişimciliktir. İş dünyasına hızlı bir adımlarla giriş yapmış bu kavram, artık sürekli olarak karşımıza çıkar olmuştur. Aynı zamanda da devlet ekonomisine katkısından dolayı girişimciler devlet tarafından da çeşitli projelerle desteklenir olmuştur. Günümüzde...

Stok Yönetimi Nasıl Yapılır?

Stok Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır? Stok, firmaların üretim sürecinde ihtiyaç duydukları ve üretime doğrudan ya da dolaylı olarak etki eden hammadde, yan mamul, yarı mamul, ticari mal, artık ve hurda gibi ekonomik değere sahip varlıkları tanımlar. Firmalar, çeşitli nedenlerle stok tutarlar ve birçok sektörde bu durum bir zorunluluk olarak yer...

E-Fatura 2021 Yılında Kimler İçin Zorunlu

Ülkemizde 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-Fatura; veri format ve standardı GİB tarafından belirlenen, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği bir faturada yer alması gereken bilgileri içeren , satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin GİB üzerinden gerçekleştirildiği...

Asgari Geçim İndirimi Nedir?

Asgari Geçim İndirimi Nedir? AGİ (Asgari Geçim İndirimi), işçinin kendisiyle beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen vergi indirimlerine verilen isimdir. Asgari geçim indirimi, 2007 yılından beri çalışana işveren tarafından devlet adına ödenen bir paradır ve işverenin gelir vergisinden düşülür. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp,...

Dijitalleşme Yolculuklarında KOBİ’lere Tavsiyeler

Dünya dijital uygulamalara ve platformlara doğru inanılmaz bir hızla evriliyor. Yaşanan tüm gelişmeler ve değişen rekabet koşulları, yenilenmeyi ve dönüşümü mecbur kılarken, günümüzde KOBİ’ler için en önemli önceliklerinin başında dijitalleşen gelecekte "var olmak" ya da "olmamak" yer alıyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına...

Muhasebe Programı Nedir?

Muhasebe programı, bilgisayar destekli yazılım olup işletmelerin hesaplarını kayıt altına almalarına, takip etmelerine ve mali durumu analiz ederek öngörü kazanmalarına olanak tanıyor. 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe konan tek düzen hesap planına uygun olarak çalışıyor. Sahip olduğu özellikleriyle Excel veya defterin yetersiz kaldığı, sunamadığı avantajları sunuyor. Muhasebe programları; web...

Covid-19 Sonrası Çalışma Hayatının Geleceği

Dünya nüfusunun neredeyse yarısının karantinada kalmasına sebep olan COVID-19 salgını ortaya çıkardığı acil durum nedeniyle binlerce insanın hayatını tehdit ettiği gibi, işlerini de ciddi anlamda etkiliyor. Hayati olmayan işyerlerinin kapatılması, devlet kurumlarının çalışanlara yaptığı evde kalınması çağrıları, okulların kapatılarak uzaktan eğitimin başlaması, sosyal mesafe, video konferanslar ve çalışan ilişkilerinin...

Trafiğimizi analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. View more
Kabul